Brand
Motor KV
Stator Diameter, mm
Stator Length, mm
Resistance, Ohm
CW / CCW
Weight, g

Brushless Motors

Name KV Resistance, Ohm Staft Diameter, mm Stator Diameter, mm Stator Length, mm Weight, g Average Price
Lumenier FX2216-11 900KV v2 900 0.135 4 22 16 75 $46.99 Buy on...
Lumenier FX2216-9 1100KV v2 1100 0.175 4 22 16 75 $46.99 Buy on...
Lumenier FX4006-13 740KV 740 0.136 4 40 6 92 $79.99 Buy on...
Lumenier FXC1806-14 2300KV 2300 0.117 2 18 6 18 $25.99 Buy on...
Lumenier FXC2206-11 2350KV 2350 0.082 3 22 6 30 $26.99 Buy on...
Mars Power MX2204 2300KV 2300 - - 22 4 - -
Mars Power MX2212 920KV 920 - - 22 12 - -
Mars Power MX3508 580KV 580 - 4 35 8 - $39.5
Rctimer FR2204 2400KV 2400 - - 22 4 - $11.99 Buy on...
Rctimer HP3510 350KV 350 0.23 5 35 10 113 $24.99 Buy on...
Rctimer MT2204 2300KV 2300 0.013 - 22 4 23 -
Rctimer MT2206 2000KV 2000 0.098 - 22 6 30 -
Rctimer MT2214 920KV 920 0.13 3 - - 55 -
Rctimer MT2610 920KV 920 0.11 3 - - 54 -
Rctimer MT2830 1000KV 1000 0.127 3.17 - - 52 -
Sunnysky Angel A2208 1260KV 1260 0.125 3 22 8 39 $10.36 Buy on...
Sunnysky Angel A2208 2600KV 2600 0.05 3 22 8 39 $9.32 Buy on...
Sunnysky Angel A2212 1250KV 1250 - 3 22 12 - -
Sunnysky Angel A2212 1400KV 1400 0.065 3 22 12 50 - Buy on...
Sunnysky Angel A2212 800KV 800 0.158 3 22 12 50 - Buy on...
Sunnysky Angel A2212 980KV 980 0.12 3 22 12 50 - Buy on...
Sunnysky Angel A2216 1250KV 1250 0.048 3 22 16 65 $15.39 Buy on...
Sunnysky Angel A2216 880KV 880 0.085 3 22 16 65 $15.39 Buy on...
Sunnysky Angel A2218 2000KV 2000 0.055 3.17 22 18 67 - Buy on...
Sunnysky Angel A2218 3950KV 3950 0.02 3.17 22 18 67 - Buy on...
Sunnysky Angel A2814 1000KV 1000 0.06 4 28 14 98 $25.99 Buy on...
Sunnysky Angel A2814 1100KV 1100 0.051 4 28 14 98 $30.1 Buy on...
Sunnysky Angel A2814 900KV 900 0.08 4 28 14 98 $30.1 Buy on...
Sunnysky Angel A2820 1100KV 1100 0.039 5 28 20 128 $34.48 Buy on...
Sunnysky Angel A2820 800KV 800 0.063 5 28 20 128 - Buy on...